Mälarhöjdens scoutkår har en minnesfond dit de som önskar hedra en bortgången scoutkamrat kan lämna en gåva. Minnesfonden sköts av kårens stiftelse. Gåvor sätts in på pg 155 14 64 – 9 Stiftelsen Scoutgården i Mälarhöjden. Ange vem du vill hedra. Stiftelsens kassör skickar ett kort till den bortgångnes dödsbo om du anger en adress dit.

Scouters Minnesfond instiftades av Stiftelsen Scoutgården i syfte att tillvarata penninggåvor i samband med scouters bortgång.

Fondens medel används till att främja utbildning och utveckling av scouter och ledare i Mälarhöjdens scoutkår.

Scouter i Mälarhöjdens scoutkår kan söka bidrag ur fonden genom att skriva en ansökan till Stiftelsen Scoutgården, Peter Nylind (nylind@gmail.com). Ansökan ska innehålla en kortare beskrivning av arrangemanget/utbildningen samt en ekonomisk beskrivning.

Pengar ur fonden delas ut en gång per år, som regel under hösten, varför de flesta ansökningar behandlas efter att arrangemanget eller utbildningen ägt rum.

Storleken på utdelade bidrag beror på fondens utveckling. Bidrag kan därför inte garanteras och storleken på utdelade bidrag kan skilja sig mellan beslutstillfällen.