Humlan

Humlan är en spårarscoutavdelning för tjejer i årskurs 2-3. Vi har möten på måndagar, 18:00-19:30, i Kåken.

Humlan lär scouterna det grundläggande inom scoutprogrammet och gör dem även redo för kommande avdelningar.

Kontakt

För att nå oss ledare på Humlan mejla:

malarhojdenhumlan@outlook.com

Ledare

Ahlvin Wallnerström
Niklas Jerström
Rebecca Bostarius
Theo Schröder Wetlesen

Avdelningsrop

En ring
med sting
Bzzzt
HUMLAN