Ekonomi

När vi ledare lämnar in kvitton till Kårkassören så ska kvittot häftas fast på kvittomallen.

Skriv i allt och lägg det i kassörfacket i ledarerummet i Kåken.