Stipendiet utdelas till Medlem i Mälarhöjdens Scoutkår, som under lång tid aktivt bidragit till att hålla Mälarhöjdsandan levande på ett förtjänstfullt sätt.

Stipendiet utdelas av Stiftelsen Scoutgården i Mälarhöjden efter förslag från kårens medlemmar.
Stiftelsen kan rådgöra och önska information från kårstyrelsen och andra gällande förslagen stipendiat för att lättare kunna behandla stipendiatförslaget.

Behandling av stipendiet skall vara avklarad så att utnämning av stipendiater kan ske på
kårens höstårsmöte.

Förslag på stipendiater ska vara Stiftelsen Scoutgården i Mälarhöjden tillhanda senast den 1 oktober.

Stipendiet ska utdelas till högst två personer per utdelningstillfälle.

Summan för vardera stipendium ska vara 2 500 kronor.

Pengarna tas ur Stiftelsen Scoutgården i Mälarhöjden stipendiefond.
Till denna fond avsatte stiftelsen och kåren 10 000 kronor var i inledningsskedet. Fonden ska sedan växa genom räntor och tillförda medel från stiftelsen och kåren.

Stiftelsen tar fram ett diplom, där motiveringen framgår gällande varför stipendiat erhållit stipendiet, samt ett märke, pin, tygmärke eller liknande som kan fästas på scoutskjortan som bevis på erhållet stipendium.