Om du tycker att e-posten skickas till fel adress, eller att fakturan aldrig hamnar rätt, kan det vara dags att uppdatera dina kontaktuppgifter.

Hör av dig till din avdelningsledare för detta.

Det går även att uppdatera vissa uppgifter själv, genom Scoutnet. Tänk på att ledarna inte alltid hämtar all information på nytt, så det kan ändå vara bra att meddela ledaren.