Föräldragruppen Mälarhöjdens scoutkår bildades för att stötta kårens ledare vid kårgemensamma arrangemang, stora som små, för att avlasta våra ledare och göra det lättare för att ledarna att fokusera på att genomföra bra verksamhet för våra scouter. Julmarknaden och kåravslutningen är exempel på arrangemang som vi deltar i.

Vi träffas i Kåken några gånger per termin, men stor del av information och planering sker i vår Facebook grupp, Föräldragruppen Mälarhöjdens Scoutkår.

Vill du gå med i gruppen är du varmt välkommen, du kan gå med facebookgruppen för att engagera dig och för att få information om vad som händer.

Väl mött!
Föräldragruppen Mälarhöjdens scoutkår