Har du eller ditt barn slutat i Scouterna? Meddela det snarast till avdelningsledarna eller medlemsregistreraren.

Din avanmälan stoppar utskick av fakturan för medlemsavgift samt påminnelser. Dessutom kan vi snabbare erbjuda en plats de som väntar när vi har kö.

Du kan även skicka avregistreringar till medlemsregistrerare. Men kom ihåg att även ledarna på din avdelning behöver veta om din scout har slutat.