Som medlem i Stockholms scoutdistrikt får du hem två medlemstidningar flera gånger per år som innehåller aktuella händelser och reportage som är relevanta för vår verksamhet.

Tidningen Scout är en medlemstidning för alla medlemmar i Scouterna. Den kommer ut med tre nummer per år. Den finns också som webbtidning.

Demed är en medlemstidning för scouter i Stockholms scoutdistrikt. Den kommer ut med fyra nummer per år och skickas ut till alla medlemmar i distriktet över 15 år. Tidningen går att läsa i pdf-format på webben.