Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss? Varje avdelnings kontaktuppgifter står på respektive sida, här hittar du en sammanställning av kontaktuppgifter.

Kåken

Telefonnummer : 08 – 646 12 39 (Vardagar, kvällstid)
Gillegatan 15, 129 42 Hägersten

Nyanmälning

Vill du bli scout? Se Bli scout

Eller maila Malin på ny@hojdarscout.se

Adressändring eller avregistrering

Har du bytt adress? Kontakta medlemsregistrerare på medlem@hojdarscout.se.

Båtarna

Har du frågor angående båtarna? Problem? Upptäckt något som inte är som det ska? Kontakta Simon Ryberg.

Hemsidan

Om du har kritik, synpunkter eller frågor om hemsidan kan du kontakta webbplatsansvarig.

För allmänna frågor kan du skriva till malarhojdensscoutkar@gmail.com.

Styrelsen

Kårstyrelsen når du på ks@hojdarscout.se. Vill du kontakta kårordförande eller vice kårordförande når du dessa på ko@hojdarscout.se respektive vko@hojdarscout.se

Stiftelsen

För felanmälan gällande Kåken når du stiftelsen på stiftelsen@hojdarscout.se

Ekonomi

Har du ekonomifrågor?

Kontakta vår kassör:
Marie Wester
tel 070- 530 630 8
ekonomi@hojdarscout.se

Kårens plusgiro är 19 35 12-1 för allt utom
Läger som har plusgiro 85 53 50-5
Kårens organisationsnummer är 80 20 06-4252

Hitta till oss

Mälarhöjdens scoutkår

Gillegatan 15
129 42 Hägersten

Kontakta oss gärna!

Kontaktuppgift till avdelningar finns under respektive avdelnings sida.