Kåken ägs av Stiftelsen Scoutgården i Mälarhöjden.

Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att inom Stockholms kommun i Stockholms län främja vård och fostran av barn och ungdom genom att äga och förvalta scoutlokaler med tillhörande lös egendom* avsedda främst för Mälarhöjdens scoutkårs verksamhet samt genom sina medel främja utbildning av scoutledare i Mälarhöjdens scoutkår.

* vad avses “lös egendom” i § 1 menas sådant som behövs för lokalernas drift och funktion, t.ex. panna med utrustning, kylskåp, frys, m.m. I uttrycket ingår inte scoutmaterial, typ Kårförrådet, möbler, köksartiklar, avdelningsmaterial, etc.

Kontakt

stiftelsen@hojdarscout.se