På den här sidan hittar du kårens stadgar. Kårpraxis hittar du på ”kårdrive”.

Till skillnad från stadgarna så är kårpraxis ett levande dokument, vi uppdaterar det ibland mellan eller under terminerna. Om du hittar brister i kårpraxis får du gärna höra av dig till kårstyrelsen.