Det är roligt att vara scout

Det brukar heta ”Är det inte roligt, är det inte scouting”. Du kan börja när du vill från åk 2 och uppåt. Enklast är att följa med en kompis på ett avdelningsmöte – tag dock kontakt med ledarna på avdelningen först (se respektive avdelnings kontaktuppgifter) så att det finns plats. Detta gäller speciellt spårar-avdelningarna som oftast är fullsatta och med ytterligare barn på kö.

Anmäl blivande scouter redan nu

Har du ett barn som vill gå i scouterna men inte börjat åk 2 än, rekommenderar vi att anmäla barnet redan nu. Sedan mars 2020 anmäler du hen på vår portal, https://hojdar.scout.se/bli-scout/registrering/. Alla som stått i kö tidigare har blivit kontaktade om att göra en nyregistrering i portalen. Den gamla kölistan gäller inte längre.

Terminen startar för de nya scouterna i början av september och ledarna brukar ta kontakt ca 2 veckor före det.

Om du har frågor, kontakta Malin Hultgren, ny@hojdarscout.se.

När du börjat på en avdelning

När du har börjat på någon av våra avdelningar och bestämt dig för att vara med så går det till så här. Avdelningsledaren skickar in uppgifter till vår medlemsregistrerare. Namn, adress, telefonnummer och personnummer behövs. Mail-adress är också bra. När du blivit registrerad kommer det en faktura från Scouterna.

Ledare och ungt ledarskap

Är du över 18 år, är du välkommen att börja som ledare. Du behöver inte ha varit scout tidigare, men du behöver acceptera Scouternas grundprinciper. Scouternas folkhögskola anordnar många roliga kurser för att få nybörjare, ringrostiga eller allmänt intresserade på spåret. Självklart får du stöd från de övriga ledarna i kåren och på avdelningen. Prata med någon på den avdelning du vill börja eller skicka ett mail till någon av oss i kårstyrelsen för att se vart du kan hjälpa till bäst.