Uppdaterad information gällande covid-19

8 mars, 2021 av Freya Sykes
I början februari beslutade Kårstyrelsen att alla avdelningar till och med äventyrare, inklusive ledare får ha verksamhet inomhus, oavsett antal. Dock ska mötena genomföras med sunt förnuft med tanke på rådande pandemi.
Kårstyrelsen beslutade också att utmanar- och roververksamheten fortsätter bedrivas till största del utomhus. Vid antal med 8 scouter eller färre, exklusive ledare får möten även ske inomhus. Även där ska mötena genomföras med sunt förnuft. Besluten kan komma att ändras.
Det är alltså inte längre något maxantal i kåken som vi tidigare haft. Kårstyrelsen har full förståelse att det inte är helt optimalt med tanke på pandemin, men vi väljer att öppna upp mest för det kalla vädret. Vi hoppas att verksamheten till stor del ska fortgå ute men att en nu kan avsluta eller börja inomhus.
Stay safe och var redo!