Kontakt

Kåken

Telefonnummer : 08 – 646 12 39 (Vardagar, kvällstid)
Gillegatan 15, 129 42 Hägersten

Nyanmälning

Vill du bli scout? Se Bli scout

Eller maila direkt till malinmalinhultgren@gmail.com

Adressändring eller avregistrering

Har du bytt adress? Kontakta Stefan Bergqvist.

Båtarna

Har du frågor angående båtarna? Problem? Upptäckt något som inte är som det ska? Kontakta Fredrik Rangmark.

Hemsidan

Om du har kritik, synpunkter eller frågor om hemsidan kan du kontakta webbplatsansvarig.

Styrelsen, funktionärer och avdelningsledare

Se respektive länk i menyn till vänster.

Ekonomi

Har du ekonomifrågor?

Kontakta vår kassör:
Marie Wester
tel 070- 530 630 8
marie.seeone@gmail.com

Kårens plusgiro är 19 35 12-1 för allt utom
Läger som har plusgiro 85 53 50-5
Kårens organisationsnummer är 80 20 06-4252