Terminsstart och restriktioner

Folkhälsomyndigheten kom i december med ytterligare smittskyddsåtgärder för fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteter är viktiga för barn och ungas psykiska och fysiska välmående. Det är viktigt att dessa aktiviteter fortsätter och att de genomföras med smittskyddsåtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Riksorganisationen uppmanar till att fortsätta bedriva verksamheten i den mån det går och kårens verksamhet kommer därför att fortsätta som vanligt med åtgärder för minskad smittrisk.

Från kårens och våra ledares sida vill vi skicka med följande uppmaningar:
– Se till att ditt barn inte har några symptom när hen ska på scoutmöte
– Uppmana till att tvätta händerna

Det är mycket viktigt att detta följs. Det är viktigt att våra ledare känner sig trygga för sig själva och resten för av avdelningen under scoutmötet.

Ovaccinerade

Den viktigaste åtgärden för att minska riskerna för smittspridning och allvarlig sjukdom av covid-19 är vaccination. För ovaccinerade vuxna gäller speciella råd för att undvika att smittas eller smitta andra med covid-19. Om du är ovaccinerad, var extra noga med att skydda dig själv och andra mot att bli smittad genom att bl.a. stanna hemma och testa dig om du har symtom, samt undvika platser med trängsel (detta gäller även när du inte har symtom).

Mälarhöjdens Scoutkår ställer sig bakom de restriktioner och rekommendationer som kommuniceras ut av Folkhälsomyndigheten och kommer genomföra vår verksamhet i enlighet med dessa.

Ta hand dig själv och dina nära!

Nyheter

Kalender