Kåren och vår lokal

Om kåren

Mälarhöjdens Scoukår startade 1928.  2013 hölls kårlägret Camelot för att uppmärksamma att kåren fyllt 85 år. Nedan kan du läsa en text skriven av Georg Sterzel om hur det gick till när Mälarhöjdens Scoutkår startade.

Mälarhöjdens scoutkår räknar sina anor från 1928 då den första scoutavdelningen startades i samhället. Mälarhöjdspojkar hade då sedan 1921 sökt sig till Stockholms scoutkårs IV kolonns fjärde avdelning, som bedrev verksamhet i Gamla Stan. 1923 fanns en ren Mälarhöjdspatrull i avdelningen och fem år senare hade antalet blivit så stort att Mälarhöjdspojkarna bröt sig ut och startade IV kolonnens sjätte avdelning.

Under 1930-talet utvidgades verksamheten med enheter för vargungar och vandrarscouter så att man mot decenniets slut började tala om en hel Mälarhöjdsgrupp inom kolonnen. 1940 hade verksamheten i Mälarhöjden nått sådant omfång att den utbröts till en egen kolonn, Stockholms scoutkårs X:e. I samband med att kåren upplöstes vid årsskiftet 1943/44 blev kolonnen Mälarhöjdens scoutkår.

Flickscoutverksamhet i Mälarhöjden påbörjades så sent som 1955, då Mälarhöjdens blåvingering och Mälarhöjdens flickscoutkår av Sveriges Flickors Scoutförbund startades. Enheterna bytte senare samma år namn till blåvingeringen Höjden resp flickscoutkåren Höjden. Tre år senare startade flickorna ytterligare en avdelning samt ett seniorscoutlag. Flickornas verksamhet synes från början ha bedrivits i mycket nära samarbete med pojkkåren, låtvara att de formellt tillhörde olika förbund. 1959 sammanslogs verksamheten i en kår, som dock fram till dess Svenska scoutförbundet bildades 1960 alltjämt var ansluten till både pojk- och flickscoutförbundet.

Här kan du läsa mer om scoutings historia.

Kåken

Lokalen vi har möten i och runt kallas för Kåken. Kåken ligger på Gillegatan 15 i Mälarhöjden.

 

Bild på Kåken från Gillegatan

Bild på Kåken från Gillegatan