AL-lista

Här du kontaktuppgifter till ansvariga ledare på våra avdelningar.

Carl Burstöm

Carl Burström

vice Kårordförande AL Beckbyxorna
E-post: vko@hojdarscout.se
Mobil:
070-4032694

Marie

Marie Wester

Kassör AL Seeone
E-post: ekonomi@hojdarscout.se

Elinor Karlin

AL Insekterna
E-post: elinor.karlin@gmail.com

Rangmark

Fredrik Rangmark

AL Najaderna
E-post: rangis_89@hotmail.com
Mobil:
076 - 8671952

Steve

Steve Sasaki

AL Spejarne
E-post: stiwiboy@hotmail.com