Övriga funktionärer

Här hittar du kontaktuppgifter till våra funktionärer.

Carl Burstöm

Carl Burström

vice Kårordförande AL Beckbyxorna
E-post: vko@hojdarscout.se
Mobil:
070-4032694

Marie

Marie Wester

Kassör AL Seeone
E-post: ekonomi@hojdarscout.se

Ola

Ola Alvarsson

Ledamot Materialansvarig
E-post: material@hojdarscout.se
Mobil:
073-6452771

Johannes

Johannes Bäckelin

Kårordförande
E-post: ko@hojdarscout.se

Elinor Karlin

AL Insekterna
E-post: elinor.karlin@gmail.com

Rangmark

Fredrik Rangmark

AL Najaderna
E-post: rangis_89@hotmail.com
Mobil:
076 - 8671952

Stefan Bergqvist

Medlemsregistrerare
E-post: medlem@hojdarscout.se