Frågor och svar

Här samlar vi frågor och svar kring lägret.

Fråga  Svar
När är sista anmälningsdag? Vi måste ha din anmälan senast den 31 maj.
Hur anmäler jag mig till lägret? Följ instruktionerna på anmälan och hälsodeklaration. Du behöver anmäla dig, lämna in hälsodeklaration, och betala deltagaravgiften. En anmälan och en hälsodeklaration per person.
Vilket konto ska betalningen ske till, och hur ska den märkas? Betalningsinformation finns på första sidan på definitivanmälan.
Jag har anmält mig, men behöver avanmäla mig. Hur gör jag? Kontakta anmälningsansvarig. Om du har betalat, kontakta även vår kassör.
Hur mycket kostar det för medföljande syskon? Kostnad för medföljande syskon är samma som för medföljande vuxen.
Kan jag skriva flera personers hälsouppgifter på samma hälsodeklaration? Hälsodeklaration behöver lämnas in separat för varje person.
Jag är osäker på om jag anmält mig, hur får jag reda på det? Kontakta anmälningsansvarig om du har frågor om din anmälan till kårlägret.