Kvittomall

Ekonomi

När vi ledare lämnar in kvittion till Kårkassören så ska kvittot häftasfats på kvittomallen .

Skriv i allt och lägg det i kassörfacket i ledarerummet i Kåken.