Sätra varv

Hemma hamnen för kårens båtar är i Sätra varv där det även finns ett förråd med alla våra saker.. Där finns allt vårt material som tillhör alla 5 båtarna.

De som främst använder båtarna är Neptun och Najaderna som är kårens sjöscouter och Utmanarscoutlaget Beckbyxorna.

Hitta till Sätra varv: 

Vägbeskrivning