Jolly Mic

Jolly Mic är en 42 fot (12.8meter) gul Passad som nu tjänar som Kårens ledarbåt. Den köptes in  sommaren 2015 när vi sålt den ”gamla” Jolly Mic som var en Mamba 29:a som funnits i Kåren sedan 1986(-2015).