Behörighet

Behörighet

För att vara skeppare på någon utav Mälarhöjdens Scoutkårs båtar måste man ha behörighet. De högre behörigheterna, A, B, C och X, delas ut av styrelsen tillsammans med båtsektionen. Övriga behörigheterna ges av AL:arna på sjöscoutavdelningar. Om behörigheter kan läsas i Sjösäkerhetsreglerna.

Behörigheterna A, B, C och X är giltliga ett år. Dessa söks varje år. De som söker behörighet för första gången genomgår ett praktiskt prov. Behörighet söks genom att fylla i denna ansökan och maila den till båtsektionensordförande eller lägga i facket i kåken.

Lån

De som fått behörighet har möjlighet att låna kårens båtar. Vid privatlån skrivs avtal mellan den som lånar båt och Mälarhöjdens Scoutkår.

Rustning

Varje scout som medföljer på segling med kårens båtar måste vara med och rusta dessa. Detta krävs för att hålla båtarna i gott skick. Det generella arbetskravet är fyra timmar per termin och gäller alla som nyttjar kårens båtar.

Vid privatlån gäller dels ovanstående. Dessutom gäller turordning på sådant sätt att den som arbetat mer under de senaste 12 månaderna får välja seglingsperioder före dem som jobbat mindre. Dessutom ska kårens sjöscoutavdelningar samt båtfogde få välja perioder före dem som lånar privat.

Arbetsplikt bokförs av båtsektionen. Fullgjord arbetsplikt är ett krav för tilldelning av behörighet och segling med kårens båtar.

För detaljer se seglingskrav